Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy potrzeb rynku pracy - projekt pn. "To jest Twoja szansa".

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 r. - grudzień 2018 r.