Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie zawiadamia, że na czas modernizacji obiektu Ośrodka  tj. do 31.10.2018r. -  biura  Ośrodka znajdują się w budynku Urzędu Miejskiego w Łebie przy ul. Kościuszki 90.
 
Telefony do Ośrodka takie jak do Urzędu Miejskiego w Łebie tj.  59 8661525  lub 59 8661513

Pracownicy
 

wew. 21 –  nr bezpośredni 59 306 7121

wew.22 –   nr bezpośredni 59 306 7122

tel komórkowy – pracownicy 515 311 345
Kierownik / Główna Księgowa
 

Centrala tel. 59 8661525 lub 59 8661513

wew. 36 - tel. bezpośredni - 59 306 7136

tel. komórkowy - kierownik 515 311 686

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (IV)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020  Oś priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Działanie 5.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – Projekty Powiatowych Urzędów Pracy” Poddziałanie 5.1.2 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych”, mający na celu zwiększenie zatrudnienia 186 osób bezrobotnych (111K,75M) pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku jako osoby bezrobotne (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należących do poniższych grup: 

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety, 
  • osoby z niepełnosprawnościami, 
  • osoby długotrwale bezrobotne, 
  • osoby nienależące do grup wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat), przy czym ich udział nie przekracza 20% ogólnej liczby osób objętych wsparciem, 
  • imigranci (w tym polskiego pochodzenia),
  • reemigranci.

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej PUP Lębork: 
http://lebork.praca.gov.pl/-/8891716-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-z-wylaczeniem-osob-przed-ukonczeniem-30-roku-zycia-zamieszkalych-na-terenie-powiatu-leborskiego-iv-

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z Polityką Cookies.