Przedstawiamy skład oraz zadania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Skład i zadania zespołu oraz grup roboczych