W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku funkcjonuje telefon informacyjno-interwencyjny dla osób i rodzin będących w sytuacji kryzysowej, w tym doświadczających przemocy.

Udzielamy doraźnej, bezpłatnej pomocy:

  • osobom, które ucierpiały na skutek zdarzenia losowego

  • doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej

  • utraciły kogoś bliskiego lub żyją w zagrożeniu jego odejściem

  • doświadczyły klęski żywiołowej

  • przeżywają niekorzystną i trudną dla siebie zmianę w życiu

Założenia dotyczące etapów pracy w zakresie dyżuru:

  • nawiązanie kontaktu z klientem,

  • wstępna diagnoza sytuacji kryzysowej z określeniem potrzeb i zasobów klienta,

  • podejmowanie działań interwencyjnych, wymagających szybkiej aktywności z instytucjami w zakresie złagodzenia i wyeliminowania skutków kryzysu np., z Policją, Prokuraturą, MOPS, służbą zdrowia i innymi instytucjami działającym na rzecz osób i rodzin.

 

Przeprowadzamy rozmowy wspierająco – informujące. Udzielane są one przez specjalistów pracujących w OIK, wg potrzeb osób będących w kryzysie. Specjaliści oferują informację o sieci profesjonalnej pomocy, mini edukację, wsparcie i poradę. Po pomoc może się zgłosić zarówno osoba doznająca przemocy, jak też osoba stosująca przemoc, świadek przemocy w rodzinie.

W przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób będących klientami, Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma prawo i obowiązek podjęcia działania z urzędu nakierowanego na zapewnienie bezpieczeństwa bez konieczności wyrażenia zgody przez osobę w sytuacji zagrożenia.

 

 

DYŻURY TELEFONICZNE MAJ 2021

 

GODZINA

TELEFON

15:30- 21:30

786 903 108

PONIEDZIAŁEK

3 V

Natalia Fąkowicz-Klemp

10 V

Małgorzata Jarosz-Kozioł

17 V

Iwona Sysik

24 V

Małgorzata Jarosz-Kozioł

31 V

Małgorzata Jarosz-Kozioł

CZWARTEK

6 V

Nina Ranachowska

13 V

Natalia Fąkowicz-Klemp

20 V

Iwona Sysik

27 V

Natalia Fąkowicz-Klemp