Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż realizuje Program Specjalny pn. "Pracujący Rodzic" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem skierowany
do 10 osób bezrobotnych, mieszkańców powiatu lęborskiego – zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim, wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanej z wychowaniem dziecka  

Okres realizacji Programu: styczeń 2022 –grudzień 2022

Budżet Programu: 123 272,32 zł

Plakat Programu "Pracujący Rodzic"

 

 

Program Pracujący Rodzic - plakat