Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku realizując projek "LEPSZE JUTRO" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje  w kwietniu 2008r. kolejne spotkania dla pracodawców i bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie.