Od 16 czerwca rodziny z minimum trójką dzieci będą mogły składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny uprawniającej do zniżek.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dostępne są w sekretariacie MOPS Łeba oraz na stronie internetowej ośrodka.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci. Ma służyć ułatwieniu rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji kultury, aktywnego wypoczynku oraz obniżenia codziennych kosztów funkcjonowania. Rodziny będą mogły składać wnioski o wydanie karty od 16 czerwca 2014 r.

Wydanie karty jest bezpłatne, a dochody nie są brane pod uwagę. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 18 roku życia lub – w przypadku kontynuowania nauki – do 25 roku życia.

   Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny