Przedstawiamy Zarządzenie Burmistrza Miasta Łeby w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Miasta Łeby