Twin Media Sp. z o.o. prowadząca Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM w Lęborku zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „Lęborska akademia młodych 2”, który jest kontynuacją projektu „Lęborska Akademia Młodych”. W ramach projektu oferujemy doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu.

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan”

Realizacja programu: styczeń 2018 – grudzień 2018

Pozyskana kwota dofinansowania: 220 600,00 zł
 

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż realizuje projekt Programu Specjalnego pn. „Pociąg do pracy” finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem skierowany do osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób, dla których Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ustalił III profil pomocy.
 
Okres realizacji Programu: 01 luty 2018 – 31 grudzień 2018

 Budżet Programu: 50 000,00 zł

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego do udziału w projekcie „Nowy Start”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie zaprasza mieszkańców Gminy Łeba do udziału w partnerskim projekcie pn. „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Planowany okres realizacji całego projektu: kwiecień 2016 – październik 2018 r. III edycja: styczeń 2018r.  do 31 października 2018r.