Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż wciąż dysponuje środkami rezerwy Funduszu Pracy pozostającymi w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych – projekt pn. „Aktywny rodzic”.

 

 

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne realizuje projekt pn. „WSPARCIE POSTĘPU - Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim” .
Jeżeli jesteś osobą przewlekle chorą (nowotworowo) albo opiekunem lub członkiem rodziny osoby przewlekle chorej (nowotworowo) zapraszamy do udziału w naszym projekcie

 

 

 

Twin Media Sp. z o.o. prowadząca Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM w Lęborku zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „Lęborska akademia młodych 2”, który jest kontynuacją projektu „Lęborska Akademia Młodych”. W ramach projektu oferujemy doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu.

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan”

Realizacja programu: styczeń 2018 – grudzień 2018

Pozyskana kwota dofinansowania: 220 600,00 zł
 

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż realizuje projekt Programu Specjalnego pn. „Pociąg do pracy” finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem skierowany do osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób, dla których Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ustalił III profil pomocy.
 
Okres realizacji Programu: 01 luty 2018 – 31 grudzień 2018

 Budżet Programu: 50 000,00 zł