Navigator International Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „KOMPLEKSOWY PROGRAM POWROTU DO ZATRUDNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”.

Projekt jest skierowany do osób BEZROBOTNYCH zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego w powiatach: bytowskim, chojnickim, człuchowskim, kościerskim, kwidzyńskim, lęborskim, malborskim, nowodworskim, puckim, słupski, starogardzkim, sztumskim, tczewskim oraz wejherowskim, należących do co najmniej JEDNEJ z następujących grup:
kobiety,
osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby z niepełnosprawnościami,
osobo długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach.
 
W ramach projektu oferujemy:
-stypendium szkoleniowe 531,00 zł,
-stypendium stażowe 997,40 zł,
-zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
-catering w trakcie szkoleń grupowych i zawodowych,
-materiały dydaktyczne na szkolenia,
-bezpłatny udział w egzaminie zewnętrznym potwierdzającym uzyskane kwalifikacje
 
Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb uczestników projektu. Szkolenia zorganizowane będą w miejscu zebrania się grupy średnio 12 osobowej, na terenie woj. pomorskiego.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest bezpłatny.
 

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie spełnieniu kryteriów grupy doelowej