Rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu „Łap nowe wyzwania” relizowanego na terenie województwa pomorskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny, a Uczestnikom Projektu zapewnione będą stypendia szkoleniowe
i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Nadrzędnym celem projektu jest pozyskanie zatrudnienia dla jego uczestników.