Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie zaprasza mieszkańców Gminy Łeba do udziału w II ETAPIE partnerskiego projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji całego projektu: listopad 2016 – październik 2018 r.