W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 będzie wydawana żywność: w każdy wtorek w godzinach 12:00 - 14:00. Szczegóły w pliku pdf poniżej.

ogłoszenie dotyczące pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.