Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż realizuje projekt Programu Specjalnego pn. „Pociąg do pracy” finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem skierowany do osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób, dla których Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ustalił III profil pomocy.
 
Okres realizacji Programu: 01 luty 2018 – 31 grudzień 2018

 Budżet Programu: 50 000,00 zł