Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne realizuje projekt pn. „WSPARCIE POSTĘPU - Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim” .
Jeżeli jesteś osobą przewlekle chorą (nowotworowo) albo opiekunem lub członkiem rodziny osoby przewlekle chorej (nowotworowo) zapraszamy do udziału w naszym projekcie.