Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan”.Realizacja programu: styczeń 2020 – grudzień 2020
Pozyskana kwota dofinansowania: 164 000,00 zł

 

Celem Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan” w powiecie lęborskim jest wspieranie aktywizacji zawodowej 24 osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców. Grupa docelowa – osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, w tym w szczególności: osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat, osoby bezrobotne z obszarów wiejskich, osoby o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. W ramach projektu przewidziano do realizacji:
1. Staże dla 5 osób,
2. Szkolenie indywidualne dla 1 osoby,
3. Bony szkoleniowe dla 2 osób,
4. Roboty publiczne dla 6 osób,
5. Prace interwencyjne dla 10 osób,
6. Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania
stażu lub szkolenia. Kwota dofinansowania 164 000,00 zł Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci usługami rynku pracy. ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Plakat Praca dla Pomorzan