Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż realizuje projekt Programu Specjalnego pn. „Wyrównać szanse” finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem skierowany do osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, posiadających wykształcenie i kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy w szczególności osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym.


Okres realizacji Programu: 01 luty 2020 – 31 grudzień 2020
Budżet Programu: 45 000,00 zł

 

Celem Programu Specjalnego jest udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie działaniami aktywizującymi 5 osób bezrobotnych, mieszkańców powiatu lęborskiego – zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, najbardziej oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, posiadających wykształcenie i kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy w szczególności osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym.
W ramach projektu przewidziano do realizacji:

1. Staże dla 2 osób,

2. Roboty publiczne dla 3 osób,

3. Specyficzny element wspierający zatrudnienie:

  1. „Bon wizerunkowy” dla osób skierowanych
    na staż, podejmujących zatrudnienie w ramach robót publicznych.

 

Już dziś zgłoś swoją kandydaturę do udziału w projekcie


 

Wyrównać szanse - plakat