Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa.

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.

Twoje bezpieczeństwo to priorytet.

Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miejskiej Łeba działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 03 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Łeby powołany został Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miejskiej Łeba. W skład Zespołu wchodzi 11 osób. Są to przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby zaangażowane w kształtowanie lokalnej polityki w tym zakresie.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miejskiej Łeba - zobacz więcej

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane z procedurą „Niebieskie Karty” jaki i osób / rodzin doświadczających przemocy, a także pracowników służb , którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze informujemy, że praca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łebie oraz powołanych Grup Roboczych ulegają zmianie ponieważ zalecany jest ograniczony kontakt osobisty .