Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miejskiej Łeba działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 03 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Łeby powołany został Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miejskiej Łeba. W skład Zespołu wchodzi 11 osób. Są to przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby zaangażowane w kształtowanie lokalnej polityki w tym zakresie.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miejskiej Łeba - zobacz więcej